sreda, 05 avgust 2020
O nama
PDF Štampa El. pošta

Tri segmenta poslovanja:

  1. KAMENOLOM OSTREŠ;
  2. ČAROBNA ZEMLJA; i
  3. IVA GIFT SHOP

Komapanija IVA AGRAR postoji više od 15 godina. Ubraja se u red srednjih kompanija koja zapošljava do 50 zaposlenih. Godinama se odlikuje uzlaznim trendom poslovanja, i fer komunikacijom kako sa svojim kupcima, tako i sa svojim poslovnim partnerima.

 

U sklopu firme nalazi se kamenolom OSTREŠ, koji se bavi lomljenjem, mlevenjem i distribucijom kamena raznih granulacija, proizvodnjom ČAROBNE ZEMLJE, sopstevenog brenda, kao i IVA GIFT SHOP.

Vizija
Težnja ka vrhunskom kvalitetu je naša permanenta potreba.

Misija
Svoju misiju kompanija IVA AGRAR ostvaruje stručnim radom i istraživanjem, razvojem, inoviranjem usluga, metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja, sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca/korisnika

Društvena odgovornost
Posvećeni smo opštem napretku društva

Kompanija IVA AGRAR brine za društvenu zajednicu u kojoj živimo i radimo. Posvećeni smo opštem napretku društva u kojem poslujemo.

Smatramo za svoju obavezu da doprinosimo razvoju i modernizaciji društva u celini i da učestvujemo u pokretanju uspešne tržišne ekonomije, u isto vreme poštujući životnu sredinu i društvo u kojem živimo.

Naša posvećenost ovim principima se manifestuje kroz:
- Pridržavanje najviših etičkih standarda u poslovanju;
- Zaštitu životne sredine;
- Obezbeđivanju bezbednog zdravog radnog okruženja svih zaposlenih;
- Investiranje u društvenu zajednicu, projekte i ljude koji doprinose napretku.